Hur länge kan man bära och avfallshantering av kontaktlinser

Kontaktlinsbärtid

Fram till 1979 så behövde alla som bar kontaktlinser ta bort och rengöras dem varje kväll. Införandet av ”utökat slitage” aktiverade bärare att kunna sova med sina kontakter. Nu är två typer av linser som klassificeras genom bärningstid:

Dagligt slitage – måste tas bort natt
Utökad slitage – kan bäras över en natt, oftast under sju dagar i följd utan avlägsnande

”Kontinuerligt användande” är en term som ibland används för att beskriva 30 nätter i följd av linsslitage – maximal användningstid godkänts av FDA för vissa märken av dygnetruntlinser.

Avfallshantering för kontaktlinser

Även med rätt skötsel bör kontaktlinser (särskilt mjuka kontakter) bytas ofta för att förhindra uppbyggnaden av avlagringar och föroreningar som ökar risken för ögoninfektioner.

Vilken linsbytewsfrekvens förskrivs oftast?

Mjuka linser har dessa allmänna klassificeringar, som bygger på hur ofta de ska kasseras:

Endagslinser – Kasta efter en enda dag av slitage
Linser – Kasta varannan vecka, eller tidigare
Frekventa ersättningslinser – Kasta månadsvis eller kvartalsvis
Traditionell (återanvändbara) linser – Kasta varje halvår eller längre

Gaspermeabla kontaktlinser är mer resistenta mot avlagringar och behöver inte kasseras så ofta som mjuka linser. Ofta kan GP linser pågå ett år eller längre innan de behöver bytas ut.